Studerandekåren

Studerandekårsstyrelsen i Topeliusgymnasiet

I studerandekårsstyrelsen har man chans att påverka skolvardagen. Studerandekåren ordnar olika evenemang som till exempel temadagar och fattar beslut som berör hela skolan.