Studerandekåren

Elevkårsstyrelsen i Topeliusgymnasiet

I elevkårsstyrelsen har man chans att påverka skolvardagen. Elevkåren ordnar olika evenemang som till exempel temadagar och fattar beslut som berör hela skolan.